Animeret biologi til undervisning

Produktion af 3D-animationer til forlagsbranchen.

Vi har produceret biologianimationer, som forlaget Alinea bruger på en e-learning platform til naturfagsundervisning til 7.-9. klasseselever.

Kunde: Alinea_hvid
Alinea, Egmont

Projekt:
Naturfagsundervisning – biologifokus.dk

 

Vi blev bedt om, at forklare de to biologiske processer fotosyntese og respiration vha. animation. Figurer og tekst fra de traditionelle lærebøger skulle oversættes til levende billeder og en sammenhængende, flydende fortælling.

Samtidig skulle vi vise koncepter og elementer i to forskellige organismer (plante og dyr) og på tre forskellige størrelsesniveauer – fra det makroskopiske og synlige for det blotte øje helt ned til det mikroskopiske celleniveau.

Vi opbyggede et 3D-univers, som kunne rumme alle de nødvendige elementer, og som tillod os at fortælle en visuelt sammenhængende historie. Kamerabevægelser og sammenklipning af forskellige scener gjorde det muligt, at bevæge fortællingen flydende fra ét visuelt niveau til et andet.

Vi udarbejdede et storyboard, for at visualisere forløbet i animationen med en række simple tegninger. I samarbejde med kunden finpudsede vi det faglige indhold og skrev et manuskript, så vi med voiceover kunne bruge en fortæller til at understøtte det visuelle lag.

Slutproduktet er en animation af knap 3 minutters varighed, som kan fungere både som én video og som to separate kapitler.

Animationen forklarer to komplekse biologiske processer på en pædagogisk og visuelt indbydende måde, og bidrager til Alineas e-learning platform, som løfter naturfagsundervisningen ud af lærebøgerne og op på et mere tidssvarende og teknologisk plan.

Det er en fornøjelse at samarbejde med kreative folk, der formår at konvertere naturvidenskabelige problemstillinger til letforståelige og fagligt præcise animationer. Mediafarm leverer varen – altid med høj grad af faglig sparring og glimt i øjet.

– Anne Dorte Spang-Thomsen
Redaktionschef, Alinea naturfag/Egmont

Animeret biologi til undervisning